Koncept

Freehand skaber grundlaget for effektiv og fokuseret kommunikation via en idéudviklingsproces, som giver klarhed over opgaven samt etablerer fælles ejerskab og forståelse for de konkrete markedsføringselementer.

TEORIEN BAG IDÉUDVIKLING
De fleste mennesker er tilbøjelige til at anskue en situation ”udefra-ind” og når måske aldrig helt ind til det centrale og vigtige ”hvorfor”. Idéudviklingsprocessen begynder ved ”hvorfor” og bygger ”hvordan” og ”hvad” på bagefter. Herved bliver idéer og beslutninger forankret i sagens kerne.

HJERNEGYMNASTIK
Den menneskelige hjerne kan groft sagt inddeles i tre dele, nemlig ”bevidst”, ”vane” og ”ubevidst”. Via idéudviklingsprocessens kreative værktøjer dykker vi ned i den ubevidste del af hjernen, hvor regler og konventioner ikke hæmmer idéudviklingen.

BALLONFART
Det er ikke tilstrækkeligt at fremprovokere idéer, de skal også ”landes” igen. Hertil anvendes ”ballonmodellen”, som udtrykker, at vi letter med ballonen (overblik/OPtænkning), svæver ud (væk fra det vante/UDtænkning), svæver ind (prioritering/INDtænkning) og lander igen (realisering/NEDtænkning). I løbet af processen gennemløber man et passende antal sådanne ”ballonfarter” inden den endelige konklusions- og beslutningsfase.

MIND MAPPING
Freehand bruger i udviklingsprocessen bl.a. “mind mapping”-teknik som et visuelt redskab til at afdække kundernes behov, definere den konkrete opgave og udvikle løsninger. I den fortsatte proces afstemmes forventningerne løbende, så opgaven holdes på sporet og det fælles ejerskab bevares.